°C на морската вода днес

Температурата на водата сега, днес в някой известни турски курорти.


Температура на морската вода

Температура на морската вода
Температура на морската вода
Температура на морската вода
Температура на морската вода
Температура на морската вода
Температура на морската вода
Температура на морската вода
Температура на морската вода
Температура на морската вода
Температурата на морската вода е най-важният фактор, с който трябва да се съобразяваме при провеждане на морските къпания. Морската вода оказва също и механично и химично въздействие върху организма, което има голямо физиологично значение. Най-силна е реакцията на организма при влизане във водата. Тя има значително по-голяма топлопроводимост в сравнение с въздуха. При влизане в морето в началото настъпва т.нар. фаза на първоначалното охлаждане. Тя е резултат на рязката топлозагуба и се изразява в бързо свиване на повърхностните кръвоносни съдове и рефлекторно съкращаване на мускулатурата. Получава се т.нар. гъша кожа. Човек започва да трепери. Засилва се топлообразуването. Тази фаза е краткотрайна и тя е по-изразена у незакалените хора. Втората фаза е на активното загряване, която е по-дълготрайна. При тази фаза обмяната на веществата се засилва. Повишава се консумацията на кислород. В организма се натрупва топлина. В резултат на това се разширяват кожните кръвоносни съдове и настъпва прилив на кръв към повърхността на тялото. Кожата порозовява и човек усеща приятно затопляне. Двете фази се оценяват като положителни за организма. Когато пребиваването във водата е по-продължително, настъпва третата фаза – на вторичното треперене, което е показател за изтощение на терморегулационните механизми. Кожата загубва своя розов цвят и получава синкав оттенък – вследствие разширението предимно на венозните кожни съдове. Усилва се топлоотдаването и къпещият се започва да трепери. Третата фаза е израз на отрицателна реакция на организма и къпането трябва да се прекрати. По правило изчезването на усещането за приятна топлина при къпане е сигнал, че то трябва да бъде завършено. Не бива да се допуска вторично треперене, за да се избегне простудяването. Приятните субективни усещания – свежест, бодрост, прилив на сили в цялото тяло, са израз на разумно проведено къпане. Появата на добър апетит е резултат от засилената обмяна на веществата. Усещането на слабост, сънливост след къпане показва, че то е било по-продължително от необходимото.

🏠 Начало